מחקר קליני של השפעת הטיפול הצמחי ג’ין-עדן-ויר / נובירין על הרפס שפתיים

מדענים: חנן פולנסקי, אדריאן ג’בהריאן, עידן איצקוביץ

מוסד מחקר: המרכז לביולוגיה של מחלות כרוניות (CBCD), רוצ’סטר, ארה”ב.

רקע: המאמרים הקודמים שלנו הראו כי טיפול אנטי תסמיני או טיפול מניעתי באמצעות הטיפול הטבעי ג’ין-עדן-ויר/נובירין מפחית את כמות ומשך
הזמן של התפרצויות הרפס באיזור איברי המין ללא כל תופעות לוואי. המחקרים האלו גם הראו כי הטיפול באמצעות ג’ין-עדן-ויר/נובירין הינו
לרוב עדיף על הטיפול בתרופות: acyclovir, valacyclovir, ו-famciclovir. המחקר הזה בחן את ההשפעה של ג’ין-עדן-ויר/נובירין על הרפס
שפתיים (שנקרא גם פצעי חום).

שיטה: המתודולוגיה של המחקר התבססה על סקירת הגיליון הרפואי של חולים. המחקר כלל 68 משתתפים. המשתתפים לקחו בין קפסולה אחת לארבע קפסולות
ביום במשך חודשיים עד 36 חודשים. המחקר כלל שתי קבוצות בקרה מומלצות על ידי ה-FDA: קבוצת בסיס, ונבדקים שלא עברו טיפול.

תוצאות: ג’ין-עדן-ויר/נובירין היה יעיל ב-89.3% מנבדקים. הטיפול הפחית את מספר התפרצויות הממוצע בשנה מ-6.0 ו-3.6 בקבוצות הבקרה ל-2.0
בקבוצת הטיפול (P < 0.0001 ו - P = 0.07, בהתאמה). ג'ין-עדן-ויר/נובירין הפחית את משך הזמן ההתפרצות הממוצע מ-9.8 ימים ו-5.8 ימים
בקבוצות הבקרה ל-3.2 ימים בקבוצת הטיפול (P < 0.0001 ו - P = 0.02, בהתאמה). הנבדקים דיווחו כי לא חוו תופעות לוואי בעקבות הטיפול.
ג’ין-עדן-ויר/נובירין הושווה לתרופות אייציקלוביר ו-ופאמציקלוביר ב-6 בדיקות. בכל הבדיקות, ג’ין-עדן-ויר/נובירין היה יעיל יותר ובטוח
יותר.

מסקנה: המחקר הקליני הזה הראה שטיפול אנטי תסמיני או מניעתי בג’ין-עדן-ויר/נובירין הפחית את מספר ההתפרצויות ומשך ההתפרצות של הרפס שפתיים
ללא תופעות לוואי. המחקר גם הראה שלג’ין-עדן-ויר/נובירין הטיבעי היו תופעות קליניות טובות יותר מאשר לתרופות acyclovir
ו-ופאמציקלוביר, התרופות המובילות בתחום. לאור התוצאות האלו, אנו ממליצים על שימוש בג’ין-עדן-ויר/נובירין הטיבעי כטיפול מניעתי
להרפס שפתיים, ובמיוחד כטיפול אלטרנטיבי לתרופות אייציקלוביר ו-ופאמציקלוביר.