Estudio clínico sobre el Gene-Eden-VIR/Novirin en herpes genital: El tratamiento supresor disminuye la duración de los brotes en casos graves y leves de forma segura.

Los cientificos: Hanan Polansky, Edan Itzkovitz, Adrian Javaherian

Institución de investigación: Centro de biología de enfermedades crónicas (CBCD), Rochester, EE. UU.

רקע: ביצענו מחקר קליני שבחן את ההשפעה של טיפול באמצעות המוצר הבוטני ג’ין-עדן-ויר/נובירין בהרפס של איברי המין. המאמר הקודם שלנו הראה
כי הטיפול הפחית את מספר ההתפרצויות ללא תופעות לוואי. המאמר הקודם גם הראה כי התופעות הקליניות של ג’ין-עדן-ויר/נובירין הינן לרוב
טובות יותר מאשר אלו שדווחו במחקרים הקלינים שבחנו את התרופות acyclovir, valacyclovir, ו-famciclovir. המאמר הנוכחי מדווח על
האפקט של הטיפול באמצעות ג’ין-עדן-ויר/נובירין על משך זמן ההתפרצות של תסמינים של הרפס באיזור איברי המין במקרים קשים וקלים.

שיטה: המתודולוגיה של המחקר התבססה על סקירת הגיליון הרפואי של חולים. האוכלוסיה כללה 137 משתתפים. הטיפול כלל קפסולה אחת, שתיים, שלוש
או ארבע קפסולות ביום. משך הטיפול נע בין חודשיים ל-48 חודשים. המחקר כלל שלוש קבוצות בקרה: קבוצת בסיס, קבוצה שכללה ניבדקים שלא
עברו טיפול, וקבוצה לבדיקת מינון.

תוצאות: הטיפול הפחית את משך זמן ההתפרצות ב-87% מהמשתתפים, והפחית את משך זמן ההתפרצות הממוצע מ-8.77 ימים ו-6.7 ימים בקבוצות הבקרה
ל-2.87 ימים בקבוצת הטיפול (P < 0.001 עבור שתי הקבוצות). המשתתפים דיווחו כי לא חוו תופעות לוואי בעקבות הטיפול.

מסקנה: המאמר הזה מראה שטיפול בג’ין-עדן-ויר/נובירין מפחית את משך זמן התפרצות של הרפס באיזור איברי המין במקרים קשים וקלים כאחד, ללא
תופעות לוואי. לאור התוצאות המדווחות במאמר הזה ובמאמר הקודם שלנו, אנו ממליצים על טיפול בג’ין-עדן-ויר/נובירין כתחליף טבעי
לטיפולים ממושכים וזמניים,במקרים קשים וקלים של הרפס באיזור איברי המין.